De Honda Deauville Club (HDC) is een motorclub voor iedereen die geïnteresseerd is in de Honda Deauville ( NT650V of NT700V ). De HDC is geen vereniging maar een club die uit voornamelijk (ex) Deauvillerijders bestaat. Bijna ieder “lid” rijdt een Deauville of heeft er één gereden.
 
Geschiedenis
De HDC is opgericht op 1 mei 2009 door een groep mensen die als hobby motorrijden heeft waarbij zij grote affiniteit hebben met de Honda Deauville.
 
Het Lidmaatschap
Er zijn 2 soorten leden.
 
Forumleden
Forumleden zijn lid van het forum van de HDC. Zij hebben beperkte rechten op het forum. Forumleden kunnen niet deelnemen aan de activiteiten van de HDC
 
HDC-leden
HDC-leden hebben uitgebreide lees-en schrijfrechten op het forum.  HDC-leden hebben toegang tot al onze activiteiten. Zij hebben ook een ledenpas, waarmee zij gebruik kunnen maken van kortingsregelingen.
 
Activiteiten
Door de HDC worden verschillende activiteiten georganiseerd. Het betreft onder andere de organisatie van toertochten, treffens, techniekdagen en clubdiners. Via het forum wordt daarover de nodige informatie gegeven.
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van de club
Op 29 maart 2013 is de Stichting de Deauco's opgericht. Deze Stichting is de facilitaire belangenorganisatie van de Honda Deauville Club. De Stichting bevordert het in stand houden van de Honda Deauville Club.
 
De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder andere :
- Het ten behoeve van de HDC optreden als bestuur
- Onderhoud en beheer van door de HDC in gebruik zijnde internetplatforms
- Het ten behoeve van de HDC organiseren van evenementen en toerritten
- Het - indien nodig - ten behoeve van de HDC opzetten en aansturen van werkcomi
 ssies
- Namens de HDC optreden als rechtspersoon
 
Hiermee zijn de bestuurs- en beheerstaken van de HDC in handen gelegd van de Stichting De Deauco's.