Honda Deauville Club
Het bestuur van de club

Op 29 maart 2013 is de Stichting de Deauco's opgericht. Deze Stichting is de facilitaire belangenorganisatie van de Honda Deauville Club. De Stichting bevordert het in stand houden van de Honda Deauville Club.
 
De Stichting beoogt haar doel te bereiken door onder andere :
- Het ten behoeve van de HDC optreden als bestuur
- Het onderhouden en beheren van door de HDC in gebruik zijnde internetplatforms
- Het ten behoeve van de HDC organiseren van evenementen en toerritten
- Het - indien nodig - ten behoeve van de HDC opzetten en aansturen van werkcommi
ssies
- Namens de HDC optreden als rechtspersoon
 
Hiermee zijn de bestuurs- en beheerstaken van de HDC in handen gelegd van de Stichting De Deauco's.